Có thể nói khi dùng USEZNS giúp tôi giao tiếp và bán dịch vụ cho khách hàng nhanh hơn. Nhìn chung USEZNS giúp chúng tôi không phải lo lắng về việc sử dụng Zalo Notification Service, họ luôn luôn cập nhật khi nhà cung cấp ZNS có sự thay đổi.