# Cài đặt

# Yêu cầu

ZNS for WHMCS yêu cầu cấu hình cơ bản sau:

  • PHP 7.2+
  • IonCube Loader 10.x
  • WHMCS 8.x

# Trình duyệt

Hỗ trợ các trình duyệt mới nhất hiện nay:

  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox

# Cài đặt ZNS for WHMCS

Để có thể sử dụng được modules, bạn cần mua license cho modules này từ #CODETAY.

Sau khi đã tải file nén chứa modules này về, bạn tiến hành giải nén vào thư mục /modules/addons tương ứng với hệ thống WHMCS của bạn. Thư mục sau khi giải nén sẽ tương ứng với modules/addons/zns trên hệ thống của bạn.

Sau đó bạn tiếp tục truy cập vào khu vực quản lý các Addons (/admin/configaddonmods.php) của WHMCS để tiến hành kích hoạt addon modules này lên. Nếu cài đặt chính xác theo hướng dẫn bạn sẽ thấy modules được hiển thị như sau:

Addons Modules

Tiếp tục nhấn Activate để kích hoạt modules này lên:

Modules Activated

Tiếp tục nhấn Configure để thiết lập các thông số cần thiết ban đầu cho modules:

Modules Configure

Các tham số cơ bản cần thiết cho modules:

- Access Token
- Reminder Days
- License Key

Access Token

Đây chính là token xác thực việc giao tiếp với hệ thống của ZNS, bạn có thể tạo token tại Zalo Developer Explorer.

Reminder Days

Đây là thiết lập số ngày trước khi một invoice tới hạn thanh toán thì hệ thống sẽ check và gửi nhắc nhở cho khách hàng thanh toán đúng hạn.

License Key

Đây là key kích hoạt cho modules mà bạn nhận được sau khi mua sản phẩm

Trên đây là bước kích hoạt và thiết lập các tham số cần thiết cho modules hoạt động.

# Nâng cấp

ZNS for WHMCS hiện tại tương thích với phiên bản mới nhất của WHMCS (8.x). Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của WHMCS để có thể sử dụng hết tính năng của modules đang hỗ trợ.

Thông thường việc nâng cấp modules đơn giản chỉ là ghi đè bộ mã nguồn tải về. Nếu có bất kỳ lưu ý nào về việc nâng cấp, #CODETAY sẽ có hướng dẫn nâng cấp tương ứng với từng phiên bản phát hành.

# Bản quyền

ZNS for WHMCS không phải là modules phát hành miễn phí, chính vì thế để có thể sử dụng bạn cần mua bản quyền từ #CODETAY

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến bản quyền hay chức năng của modules vui lòng liên hệ với #CODETAY.

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe góp ý của bạn và cập nhật sản phẩm tốt hơn !

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM