# Mẫu tin (Templates)

# Giới thiệu

Mẫu tin (templates) do bạn tạo ra trên hệ thống quản lý ZNS - Zalo Notification Service và được sử dụng bởi các Hooks khi Sync templates xuống WHMCS. Mỗi template và hook sẽ có những tham số (params) tương ứng khác nhau được quy định khi tạo template trên hệ thống của ZNS.

Các params hỗ trợ được #CODETAY chỉ định sẵn trong từng Hook, vui lòng xem cách khai báo và tạo template ứng với các params bên dưới.

# Các Templates hỗ trợ

Tương ứng với mỗi Hooks thì bạn nên tạo 1 template cùng tên để có thể sử dụng trên hệ thống WHMCS của bạn.

Các Templates nên tạo tương ứng với các Hooks !

 • AcceptOrder
 • AfterModuleChangePackage
 • AfterModuleChangePassword
 • AfterModuleCreate
 • AfterModuleSuspend
 • AfterModuleUnsuspend
 • AfterRegistrarRegistration
 • AfterRegistrarRenewal
 • ClientAdd
 • ClientChangePassword
 • DailyCronJob
 • InvoiceCreated
 • InvoicePaid
 • InvoicePaymentReminder
 • TicketAdminReply
 • TicketClose
 • UserChangePassword

Map Hooks với Templates

Thông thường tên Templates nên đặt theo tên các Hooks để dễ quản lý và việc map hook với template tương ứng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sau này !

# Giao diện quản lý Templates

Sau khi kích hoạt thành công modules, bạn truy cập vào khu vực quản lý Templates sẽ thấy giao diện như sau (có thể khác do bạn chưa sync templates).

Templates

# Sync Templates

Việc này sẽ sync các Templates mà modules đang hỗ trợ trên ZNS xuống để nạp vào hệ thống quản lý. Bạn tiến hành bấm vào nút Sync Templates ở góc trên bên phải để tiến hành quá trình này.

TIP

Quá trình này có thể lặp lại mỗi lần có Templates mới được tạo ra trên ZNS.

# Chi tiết Template

Mỗi một template sẽ có các thông số sau:

- ID
- Name (Tên)
- Hook
- Params
- Sent (Số tin đã gửi) 
- Status (Trạng thái hoạt động) 
- Xem mẫu

Template

ID

Đây chính là mã số của template trên ZNS

Tên Template

Đây chính là tên template trên ZNS

Tên Hook

Đây chính là tên hook đang sử dụng template này

Params

Đây là các params (tham số) được khai báo khi tạo template trên ZNS, các params được tạo ra cần tham khảo phần hỗ trợ params tương ứng với mỗi Hook

Số tin đã gửi

Số tin đã được gửi thông qua template này dựa vào lịch sử gửi tin

Trạng thái hoạt động

Trạng thái kiểm duyệt mẫu tin có hợp lệ hay không trên hệ thống ZNS

Trạng thái kiểm duyệt của mẫu tin

Trạng thái này phụ thuộc vào sự kiểm duyệt từ phía ZNS, modules không can thiệp vào quá trình kiểm duyệt của mẫu tin.

Xem mẫu

Đây là bản hiển thị xem trước của mẫu tin do ZNS sinh ra.

# Tạo Template

Truy cập vào khu vực Quản lý mẫu tin ZNS sau đó nhấn vào nút Tạo mẫu tin ở góc trên bên phải.

Templates Management

Chọn mẫu tin mà bạn muốn hiển thị, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn mà chọn dạng mẫu tin tương ứng trong hộp thoại:

Template Type

Đặt tên cho mẫu tin ở khu vực khoanh đỏ và chọn Offical Account để tiến hành tạo template ở bước tiếp theo bên dưới:

Template Name

Tiến hành thêm bớt tham số tương ứng đối với template mà bạn đang tạo, trong hình là các mục đóng khung đỏ.

Template Params

Kiểu và độ dài của Params

Mỗi một params ZNS quy định độ dài và kiểu dữ liệu có thể dùng cho tham số đó, bạn có thể chọn tương ứng kiểu dữ liệu trong khung xổ xuống bên phải tên params.

Template Params Type

Bước cuối cùng là mô tả mục đích của template mà bạn đang muốn tạo để hoàn tất quá trình tạo 1 template cơ bản, sau đó nhấn nút Tạo mẫu tin để hoàn thành quá trình này.

Template Accept Terms

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM