# Hooks

# Giới thiệu

Hooks là thành phần không thể thiếu của WHMCS, nó giúp cho việc vận hành và hoạt động của WHMCS dễ dàng hơn. Chính vì điều này mà các addon modules có thể can thiệp sâu hơn vào bên trong bộ máy WHMCS như lên lịch nhắc nhở, tiến hành các hành động tương ứng với các event của WHMCS

# Các Hooks hỗ trợ

Bạn có thể xem toàn bộ các Hooks mà WHMCS hiện hỗ trợ tại đây.

Các Hooks mà ZNS for WHMCS đã tích hợp hỗ trợ trong modules (/modules/addons/zns/app/Hooks)

Hooks có thể nhiều hơn sau các phiên bản cập nhật !

 • AcceptOrder.php
 • AfterModuleChangePackage.php
 • AfterModuleChangePassword.php
 • AfterModuleCreate.php
 • AfterModuleSuspend.php
 • AfterModuleUnsuspend.php
 • AfterRegistrarRegistration.php
 • AfterRegistrarRenewal.php
 • ClientAdd.php
 • ClientChangePassword.php
 • DailyCronJob.php
 • InvoiceCreated.php
 • InvoicePaid.php
 • InvoicePaymentReminder.php
 • TicketAdminReply.php
 • TicketClose.php
 • UserChangePassword.php

Lưu ý

Bạn không thể tự thêm Hooks vào modules, việc này cần theo quy chuẩn của #CODETAY giúp cho hệ thống có thể detect được các hooks mới !

# Giao diện quản lý Hooks

Sau khi kích hoạt thành công modules, bạn truy cập vào khu vực quản lý Hooks sẽ thấy giao diện như sau (có thể khác nếu bạn chưa Sync hooks).

Hooks

# Sync Hooks

Việc này sẽ sync các hooks mà modules đang hỗ trợ để nạp vào hệ thống quản lý. Bạn tiến hành bấm vào nút Sync Hooks ở góc trên bên phải để tiến hành quá trình này.

TIP

Quá trình này có thể lặp lại mỗi lần có Hooks mới được thêm vào thư mục Hooks hoặc sau khi cập nhật phiên bản mới của modules.

# Chi tiết Hook

Mỗi một hook sẽ có các thông số sau:

- Tên
- Mẫu tin đang sử dụng 
- Số tin đã gửi 
- Trạng thái hoạt động 
- Tắt bật hook

Hook

Tên Hook

Đây chính là tên file Hook được nạp vào hệ thống

Mẫu tin đang sử dụng

Hook được gắn với mẫu tin được quy định để gửi thông qua ZNS. Bạn có thể nhấn vào mục này để thay đổi mẫu tin tương ứng nếu muốn sử dụng với hook này.

Số tin đã gửi

Số tin đã được gửi thông qua hook này dựa vào lịch sử gửi tin

Trạng thái hoạt động

Trạng thái hoạt động thông qua chức năng tắt bật để linh động việc sử dụng Hook

Thêm hoặc cập nhật Hooks

Hooks có thể được thêm trực tiếp vào folder Hooks (theo chuẩn của #CODETAY) hoặc được update thông qua các phiên bản mới của modules ZNS for WHMCS.

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM