# Về #CODETAY

Với mong muốn tạo ra những sản phẩm đột phá mang lại giá trị cao cho cộng đồng.

Định hướng của #CODETAY ?

Luôn nỗ lực hoàn thiện và sáng tạo không ngừng để tạo ra những product high tech, mang hơi hướng mới tới cộng đồng lập trình với 3 tiêu chí độc, dị, chất

# Lĩnh vực phát triển:

  • Lập trình modules, addons, plugins, themes, mobile apps...
  • Thiết kế web theo yêu cầu (high tech + modern web)
  • Tư vấn và thiết kế hệ thống nhiều người dùng.

# Liên hệ ?

Bạn cần tư vấn ? Vui lòng để lại liên hệ trên #CODETAY

Last Updated: 3/20/2021, 7:26:15 AM